Blue Line Engineering S. A.

Opis firmy

Podstawowy zakres działania Spółki to: opracowywanie koncepcji gazyfikacji obszarów niezgazyfikowanych, opracowanie koncepcji zagospodarowania złóż gazowych i ropno-gazowych, realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż gazowych i ropno-gazowych, w tym budowa kopalń gazu ziemnego, budowa systemów energetycznych na bazie gazu ziemnego, CNG i LNG, budowa sieci i instalacji gazowych, import paliwa gazowego, budowa instalacji skraplania metanu realizowana w spółce zależnej, obrót i dystrybucja gazu LNG, realizacja i budowa instalacji regazyfikacji LNG.

Kod pocztowy: 78-230

Miejscowość: Karlino

Ulica: Krzywopłoty 41

NIP: 9562031358

Email : biuro@bleng.pl

Strona WWW: bleng.pl

Telefon: Pokaż

Zdjęcia