FIRMA GODNA ZAUFANIA
LIVE CHAT

Czym jest Certyfikat Firma Godna Zaufania?

Certyfikat Firma Godna Zaufania istnieje na polskim rynku od 2013 roku. Projekt został zainicjowany przez rybnicką firmę Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. po ówczesnym zaobserwowaniu, że wszechobecny Internet i szybko rozwijająca się technologia ingeruje i wyraźnie zmienia istniejące modele biznesowe, a tym samym zachowania i reakcje konsumentów. Najnowsza technika powoduje, że klienci mają dostęp do szerokiej informacji na temat praktycznie każdego produktu, usługi, przedsiębiorstwa czy instytucji. Świadomi konsumenci poszukują wiadomości na temat firm, z których ofert korzystają. Często chcą wiedzieć, czy dana organizacja jest wiarygodna. W tym celu posiadacze mobilnych urządzeń spędzają dużą część swojego czasu w sieci - czytając na temat interesujących ich instytucji. W wyniku tych informacji, spółka z Rybnika wpadła na pomysł umożliwienia zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom nawiązania wspólnego dialogu. Po przeprowadzeniu odpowiednich ekspertyz, stworzona została innowacyjna i autorska metodologia badań, która pozwoliła - na podstawie utworzonego algorytmu - na określenie tzw. Współczynnika Opinii. Firma Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. na swój koszt przeprowadza badanie danego podmiotu gospodarczego w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie, które zostało utworzone przez rybnicką spółkę według wspomnianego wcześniej algorytmu. Aktualnie żadna inna instytucja nie prowadzi analiz korzystając z tego typu metodologii. W zaledwie ponad rok, Certyfikat Firma Godna Zaufania stał się bardzo popularnym i szanowanym przez przedsiębiorców oraz klientów wyróżnieniem. Jest jednym z najpopularniejszych certyfikatów wydawanych w Polsce.

Współczynnik Opinii jest utworzoną na podstawie specjalnego algorytmu wartością liczbową, która obrazuje ilość negatywnych opinii na temat danego przedsiębiorstwa, które publikowane są w sieci przez jej użytkowników. Każdy podmiot sprawdzany jest przez specjalnie utworzone w tym celu oprogramowanie pod kątem występowania w jej otoczeniu sieciowym tzw. Fraz Wrażliwych - czyli słów, które w sposób negatywny opisują działalność danego przedsiębiorstwa. Mogą to być zarówno określenia obrazujące jego nierzetelność, jak również inne cechy, dzięki którym dana firma nie jest warta polecenia. Po weryfikacji Współczynnika Opinii - w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku - firma otrzymuje możliwość uczestnictwa w projekcie Firma Godna Zaufania. Negatywny wynik dyskwalifikuje podmiot na cały rok trwającej edycji. Pozytywna weryfikacja danego przedsiębiorstwa pod kątem Współczynnika Opinii daje możliwość odebrania certyfikatu Firma Godna Zaufania, a tym samym uczestnictwa w projekcie. W przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego badania, potencjalny uczestnik przedsięwzięcia zostaje poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną przez jednego z konsultantów firmy Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. Certyfikat Firma Godna Zaufania to dokument świadczący o nieposzlakowanym wizerunku firmy w sieci. Mogą otrzymać go jedynie przedsiębiorstwa, które nie posiadają na swoim koncie negatywnych opinii. Poniekąd jest on również wykładnikiem satysfakcji klientów.

Po co mi Certyfikat Firma Godna Zaufania?

Certyfikat Firma Godna Zaufania jest wyróżnieniem mającym na celu przede wszystkim pozytywną prezentację przedsiębiorstwa w sieci, a co się z tym wiąże kreowanie jego dobrego wizerunku. Potencjalny klient, który po raz pierwszy wchodzi do siedziby danej organizacji, nabierze zdecydowanie większego zaufania do przedsiębiorstwa, które zostało wyróżnione przez zewnętrzną, niezależną organizację, aniżeli do firmy nie posiadającej żadnych wyróżnień tego typu. Dzięki temu, podmioty mogące pochwalić się posiadaniem Certyfikatu Firma Godna Zaufania, postrzegane są przez klientów i kontrahentów jako rzetelne i świadczące usługi na najwyższym poziomie. Podobną rolę pełnią też naklejki, które mogą Państwo umieścić w samochodzie służbowym czy witrynie sklepowej. Zainicjowane przez rybnicką spółkę przedsięwzięcie ma na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z komunikatem, że dane przedsiębiorstwo zostało wyróżnione na tle konkurencji. Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. przeznacza duże nakłady finansowe na promocję podmiotów zrzeszonych Certyfikatem Firma Godna Zaufania. Podstawą działań budujących ich wizerunek jest elektroniczna wizytówka każdego przedsiębiorstwa na stronie projektu www.firmagodnazaufania.pl.

Co zawiera przesyłka?

W przypadku, gdy firma wyraża zainteresowanie uczestnictwem w projekcie oraz odebraniem papierowej wersji certyfikatu, otrzymuje przesyłkę kurierską, która zawiera:

  • tablicę na medale z wyraźnym grawerem nazwy firmy.
  • naklejki z logo Firmy Godnej Zaufania, które można przykleić np. na służbowy samochód lub witrynę. Naklejki są starannie wykonane, wodoodporne, bardzo wysokiej jakości - dzięki temu mogą służyć danej firmie przed dłuższy czas.
  • dane do logowania na stronie projektu – www.firmagodnazaufania.pl, gdzie Uczestnik może na bieżąco edytować swoją elektroniczną wizytówkę, a w niej dane swojej firmy, dodawać informacje o godzinach otwarcia, aktualnych promocjach czy prezentować galerię zdjęć.
  • papierową wersję Certyfikatu - wykonaną na eleganckim papierze. Stanowi ona dokument, który stanowi świadectwo tego, że dany podmiot faktycznie jest Firmą Godną Zaufania. Na certyfikacie, który może zostać umieszczony w dowolnym miejscu w siedzibie przedsiębiorstwa, znajduje się pełna nazwa organizacji oraz informacja o tym, za co ów Certyfikat został przyznany.
!

Każde zamówienie zawiera również fakturę VAT dokumentującą zrealizowaną transakcję. Mając świadomość o nieuczciwych praktykach licznych firm (w szczególności tych, które działają w branży sprzedaży telefonicznej czy tzw. telemarketingu) usiłujących obciążać klientów kolejnymi, cyklicznymi opłatami, spółka Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. dołącza do każdej przesyłki oświadczenie świadczące o tym, że poniesiony przy odbiorze Certyfikatu Firma Godna Zaufania koszt jest jednorazową opłatą. W związku z powyższym, nie wiąże się on z żadnymi dodatkowymi, następującymi po sobie cyklicznie opłatami. Takie oświadczenie nie jest wymagane przy tego typu transakcjach, jednak jest dołączane do każdej przesyłki kurierskiej nadawanej przez Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. – jako dodatkowe potwierdzenie dobrych praktyk firmy. Równocześnie jest ono pewną gwarancją braku kolejnych opłat.

Dlaczego e-wizytówka?

Rybnicka spółka promuje elektroniczne wizytówki wszystkich wyróżnionych firm w różnych wyszukiwarkach. W dzisiejszych czasach Internet odgrywa ogromną rolę w życiu społeczeństwa. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Nowej Technologii jednoznacznie wynika, że ponad 90% konsumentów uzależnia wybór firmy, z którą rozpocznie współpracę, od prezentowanego przez nią wizerunku w sieci. Dlatego też większość klientów czy też kontrahentów przed nawiązaniem współpracy poszukuje informacji na temat swojego przyszłego partnera zazwyczaj poprzez wpisanie nazwy firmy i miasta w wyszukiwarce – przede wszystkim Google. Tytuł Firmy Godnej Zaufania kreuje pozytywny e-wizerunek podmiotu w Internecie. Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. promuje e-wizytówki wszystkich Uczestników pod frazą Certyfikatu – w związku z tym, gdy potencjalny klient wpisuje nazwę i miasto danej firmy, może znaleźć wśród pierwszych wyników wyszukiwania komunikat, że jego przyszły kontrahent posiada status Firmy Godnej Zaufania pod postacią linka do e-wizytówki na stronie www.firmagodnazaufania.pl

Jak można łatwo zauważyć, w podanym przypadku elektroniczna wizytówka organizacji na stronie www.firmagodnazaufania.pl wyprzedza wpisy czy artykuły znajdujące się na innych portalach, często będących gigantami biznesowymi typu Panorama Firm, których koszt wynosi nawet kilkaset złotych rocznie, a które to nie wiążą się z żadnym pozytywnym przekazem, oprócz reklamy w najprostszej formie. Certyfikat Firma Godna Zaufania nie jest typową reklamą, a raczej narzędziem służącym do budowania pozytywnego wizerunku firmy w sieci, jak i poza nią. Przedstawiony wyżej przykład dotyczący przedsiębiorstwa ATEST z Bełżyc pokazuje, że po wpisaniu w wyszukiwarkę Google nazwy i miejscowości, otrzymujemy informację, że owa firma została wyróżniona przez zewnętrzną organizację Certyfikatem Firma Godna Zaufania. Przyszły partner otrzymuje zatem komunikat, że podmiot ten jest rzetelny i charakteryzuje się profesjonalnym i etycznym podejściem do współpracy i biznesu.

Dążymy do utworzenia grupy rzetelnych i uczciwych przedsiębiorców

Firma Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. z Rybnika,oprócz działań komercyjnych, w dużym stopniu kieruje się działalnością misyjną – dąży ona do utworzenia grupy uczciwych, rzetelnych przedsiębiorców, z którymi bez jakichkolwiek obaw współpracować mogą zarówno klienci, jak i pozostali partnerzy biznesowi. Przeprowadzane na koszt firmy badania podmiotów gospodarczych mają na celu zbudowanie sieci przedsiębiorstw, które będą pewnego typu gwarancją mówiącą o tym, że po skorzystaniu z ich produktów czy usług konsumenci będą w pełni usatysfakcjonowani. Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. twierdzi, że każdy klient ma prawo współpracować z profesjonalistami, a po każdej wizycie w firmie, której powierza wykonanie swojego zlecenia, odczuwać pełną satysfakcję z dokonanego przez siebie wyboru. Ponadto, także każdy uczciwy i rzetelny przedsiębiorca powinien wyróżniać się na tle konkurencji, której usługi serwowane są w sposób niewłaściwy i nieprofesjonalny. Dla rybnickiej spółki najwyższą wartością jest zawsze Klient.