EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn

Opis firmy

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowe EDUCUS

- firma z wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Powiatu Wolsztyńskiego;

- firma z rejestrem Agencji Zatrudnienia CERTYFIKAT nr 11456;

- placówka wpisana do Rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolsztynie. 

 

Kod pocztowy:

Miejscowość: Wolsztyn

Ulica: Rynek 14

NIP: 7791919021

Email: educus@educus.pl

Strona WWW: educus.pl

Telefon: Pokaż