Centrum Promocji Zdrowia S.C.

Opis firmy

Misją Centrum Promocji Zdrowia jest zaspokajanie potrzeb z zakresu opieki zdrowotnej osiągane przez najwyższą jakość świadczonych usług medycznych. Pragniemy wyróżniać się na rynku usług medycznych dzięki: -szerokiej ofercie świadczeń zdrowotnych, począwszy od Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez Świadczenia Specjalistyczne realizowane w ramach NFZ jak i w ramach innych Ubezpieczeń Medycznych, a także Konsultacje Medyczne Komercyjne Wielospecjalistyczne, -aktywnej działalności na rzecz szerokiego dostępu do bezpłatnych usług medycznych w ramach Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, -wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sferze usług medycznych: facebook, dla pacjentów zadeklarowanych w POZ - rejestracja, newslettery i ciekawe publikacje związane nie tylko z branżą medyczną, -podnoszeniu jakości usług medycznych poprzez nieustające doskonalenie zawodowe kadry medycznej, -dbałości o warunki lokalowe i dostępowi do nowoczesnego sprzętu medycznego, -wdrożeniu systemu Dobrej Praktyki w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej - Przyjazna Przychodnia. Naszą siłę budujemy w oparciu o takie wartości jak: Profesjonalizm - Użyteczność - Zaufanie - Lojalność

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Ulica: Paderewskiego 43

NIP: 6321029157

Email: biuro@cpz-med.com.pl

Strona WWW: www.cpz-med.com.pl

Telefon: Pokaż

Zdjęcia