ILHO PL S.A.

Opis firmy

Powstaliśmy w 2009 roku jako połączenie czterech portugalskich firm działających w obszarze budownictwa oraz wyposażenia powierzchni komercyjnych. Specjalizujemy się w budowie i wyposażeniu powierzchni komercyjnych pod klucz. Zaczynając od budowy supermarketów rozwinęliśmy swoją działalność w trzech podstawowych obszarach: - budownictwo, - dostawa i montaż wyposażenia sklepów, lokali gastronomicznych i hotelarskich, - chłodnictwo przemysłowe i komercyjne. W każ­dym z wymie­nio­nych wyżej obsza­rów świad­czymy usługi ser­wi­sowe i kon­ser­wa­cyjne. Tym co wyróż­nia naszą firmę na rynku jest kom­plek­so­wość świad­czo­nych przez nas usług.

Kod pocztowy: 00-896

Miejscowość: Warszawa

Ulica: ul. Ogrodowa 28/30

NIP: 1132777938

Email : biuro@ilho-pl.pl

Strona WWW: www.ilho-pl.pl

Telefon: Pokaż

Zdjęcia