''Interlokum'' Zarządzanie I Administrowanie Nieruchomościami Z.Jackowski, D.Nieczuja-Urbański Sp.j.

Opis firmy

INTERLOKUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Z. Jackowski, D. Nieczuja-Urbański Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 54 lok. 213 (róg ul. Zielonej), tel. 42 634-84-26, e-mail: biuro@interlokumlodz.pl, biuro.interlokum@wp.pl, strona www.interlokumlodz.pl, oferuje pełną gamę nowoczesnych usług z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. INTERLOKUM, działająca w ramach spółki, której współwłaścicielami są Zbigniew Jackowski i Dariusz Nieczuja-Urbański, jest odpowiednim partnerem, który oferuje swoim klientom profesjonalizm, stosowanie wysokich standardów oraz skuteczność w działaniu. Obaj wspólnicy są licencjonowanymi zarządcami nieruchomości, Dariusz Nieczuja-Urbański legitymuje się ponadto uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiada też Certyfikat Kompetencji Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, Zbigniew Jackowski posiada Świadectwo Kompetencji Zawodowych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Mamy duże doświadczenie na rynku zarządzania w całej rozciągłości tego procesu. Jesteśmy członkami łódzkich stowarzyszeń zarządców, Dariusz Nieczuja-Urbański, będący również wiceprezesem Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Regionu Łódzkiego był współorganizatorem i wykładowcą na szkoleniach dla osób ubiegających się o certyfikat miejskiego administratora nieruchomości, został uhonorowany Złotą Odznaką przyznaną w 2014 roku przez Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Przeprowadziliśmy dla kilkunastu wspólnot zadania skutkujące dofinansowaniami w postaci premii remontowych lub termomodernizacyjnych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Współpracujemy z wieloma osobami i firmami zarządzającymi prowadzonymi przez osoby aktywnie działające na rynku nieruchomości, prowadzące wykłady na kierunkowych studiach podyplomowych, seminariach i szkoleniach. Nasza oferta obejmuje kompleksowe zarządzanie nieruchomością, w tym bieżące utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz świadczenie usług doradczych właścicielom lokali w odniesieniu do uzasadnionego inwestowania w nieruchomość wspólną, zgodnie z rocznymi planami gospodarczymi zarządzania nieruchomością i oczekiwaniami właścicieli. Każda nieruchomość ma przypisanego administratora opiekującego się bezpośrednio budynkiem i jego otoczeniem. Mając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oferujemy w ramach wynagrodzenia szeroki wachlarz usług, od pełnej obsługi księgowej, po bieżącą obsługę eksploatacyjną i techniczną. Zapewniamy nadzorowanie robót remontowych. Współpracujemy z wykonawcami z różnych branż i możemy polecić wielu sprawdzonych przedsiębiorców budowlanych. Nie wyklucza to oczywiście ani nadzoru ze strony właścicieli lokali, a szczególnie ze strony Zarządu Wspólnoty, ani zlecania i nadzorowania prac realizowanych przez wykonawców wskazanych przez Wspólnotę. Zbigniew Jackowski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami od 2004 roku, natomiast Dariusz Nieczuja-Urbański był zatrudniony na kierowniczych stanowiskach w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie, a później w Administracji Nieruchomościami Łódź-Polesie „Konstantynowska” i zajmował się przede wszystkim wspólnotami mieszkaniowymi, uczestnicząc od 1995 roku w całym procesie wdrażania w życie ustawy o własności lokali. W obecnej formie prawnej działamy od początku 2013 roku. Zapraszamy do współpracy

Kod pocztowy: 90-612

Miejscowość: Łódź

Ulica: ul. Gdańska 54 lok. 213

NIP: 7272788276

Email: biuro@interlokumlodz.pl

Strona WWW: www.interlokumlodz.pl

Telefon: Pokaż