Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

Opis firmy

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. działa na terenie 11 gmin powiatów bytowskiego, kościerskiego oraz kartuskiego, tj. gminy: Borzytuchom, Bytów, Dziemiany, Kołczygłowy, Lipnica, Lipusz, Miastko, Parchowo, Stężyca, Studzienice i Tuchomie. Obsługuje około 94 tys. mieszkańców. Zakład powstał w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających dla Gmin będących Wspólnikami z przepisów Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250). Podstawową dziedziną działalności Spółki jest administrowanie zakładem zagospodarowania odpadów w zakresie przyjmowania odpadów innych niż niebezpieczne, które trafiają na linię technologiczną do ich segregacji oraz odpadów opakowaniowych celem przygotowania do sprzedaży recyklerom.

Kod pocztowy: 77-131

Miejscowość: Rekowo

Ulica: Sierzno

NIP: 8421717248

Email: kontakt@zzosierzno.pl

Strona WWW: www.zzosierzno.pl

Telefon: Pokaż

Zdjęcia