FIRMA GODNA ZAUFANIA
LIVE CHAT

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW ROŚNIE


Badania Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Przeciętny pracownik otrzymał 4291,85 zł. Jeśli chodzi o czerwiec to kwota ta wyniosła 4252,19 zł.

Warto wspomnieć, że przeciętne wynagrodzenie oblicza się, dzieląc wynagrodzenia naliczone za okres sprawozdawczy przez liczbę pracowników, z wyłączeniem osób przebywających na urlopie macierzyńskim.

W zestawieniu ujęte są tylko zarobki pracujących na umowę o pracę w firmach czy instytucjach zatrudniających powyżej 9 osób.

Wynagrodzenie jest głównie uzależnione od posiadanego stanowiska, doświadczenia, kompetencji. Niestety nadal istnieją dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn. Statystyki pokazują, że mężczyźni zarabiają przeciętnie o ponad 20% więcej niż kobiety. Możemy wywnioskować, iż wraz ze wzrostem wynagrodzenia wzrasta dobrobyt w Polsce.

W I połowie 2015 r. prawie 8 na 10 osób było zadowolonych ze swojego życia. Zakłada się, że przy ocenie każda osoba brała pod uwagę czynniki dla niej najbardziej istotne.