FIRMA GODNA ZAUFANIA
LIVE CHAT

NASTROJE KONSUMENCKIE CAŁY CZAS W GÓRĘ


Według najnowszych wyników opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu bieżącego roku, w porównaniu do marca, nastąpiła zauważalna poprawa zarówno bieżących, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich. GUS zauważył wyższe wartości dla obu wspomnianych wskaźników syntetycznych, jak i dla wszystkich ich składowych.
Z kolei bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej uległ wzrostowi o 4,6 p. proc. w stosunku do marca i ukształtował się ostatecznie na poziomie -4,7.

Co się tyczy składowych wskaźnika, najbardziej zauważalny wzrost odnotowano dla ocen, które odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju - wyniósł on odpowiednio o 5,5 i 7,6 p. proc. więcej. Oceny dotyczące dotychczasowego dokonywania niezbędnych zakupów wzrosły o 4,1 p. proc., z kolei te, które odnoszą się do obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego uległy wzrostowi odpowiednio o 1,9 i 3,9 p. proc.
W porównaniu do kwietnia ubiegłego roku, obecna wartość BWUK (bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej) jest wyższa aż o 6,2 p. proc.

Wśród składowych wskaźnika, największej poprawie uległy oceny odnoszące się do przyszłej sytuacji ekonomicznej naszego kraju (wzrost o 7,6 p. proc.), a także przyszłego oszczędzania pieniędzy czy też przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty one odpowiednio o 4,4 i 3,9 p. proc.).